Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Zenith Digital

Adresi : “Eminettin, Menderes Blv. No:176, 53020 Rize Merkez/RİZE”

Telefon : ”08503026688”

E-posta : ”info@davete.com”

1.2- ALICI

Sipariş Detayları

Sipariş No: ****

Sipariş Detayları: ****

Ödeme Metodu: *****

Kargo Metodu: *****

E-Posta: **** 

Telefon: ****

IP Adresiniz: ****

Fatura Adresi

*****

 

*****

*****

Teslimat Adresi

*****

 

*****

*****

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin(Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün*****

Ürün Kodu*****

Adet*****

Birim Fiyatı****TL

Tutarı******************TL

Ara Toplam:****TL

Ekstra Hizmetler:****TL

Toplam:****TL

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, Madde 3’de belirtilen işbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ürün bilgilerini okuduğunu ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.3 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

4.5 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE – 5 CAYMA HAKKI:

5.1 Alıcı, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye/Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi malların satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanamaz. Ancak anılan ürünler hariç, diğer Ürünleri, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

5.2 Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.3 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

5.4 Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermek zorundadır. İade edilecek ürünlerin orijinal faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5 Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

5.6 Alıcı, Satıcı’nın malı gönderirken kullanmış olduğu taşıyıcı ile ve Satıcı’nın ismini taşıyıcıya belirterek göndermekle yükümlüdür. Satıcı’nın anlaşması olmayan taşıyıcıların kullanımından doğacak taşıma masrafları Alıcı’ya ait olacaktır.

5.7 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

5.8 Taraflar Mesafeli Satışa Dair Yönetmelik’in 7/4 gereğince aşağıdaki hallerde cayma hakkının kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;

  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri;
  • Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin/Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketici/Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye/Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.Davetlerinizi en modern, şık ve zarif şekilde paylaşmanız için geliştirilmiş premium bir online davetiye ve LCV (Lütfen Cevap Veriniz) uygulamasıdır.

Yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun!

© Copyright 2023 - 2024 Zenith Digital